Beijing Chongwen District Detention House

Zhen Zeng

Address: Chongwen District, Beijing Hualian Pump Parts repair shop, Dongcheng, China