Beijing Labour Camp Personnel Dispatch Centre in Da Xing County

Zhen Zeng

Address: Daxing, Beijing, China