Qianmen Police Station, Beijing (北京市前门派出所)

Yang Jinhua

Address: Qianmen Police Station, Dongcheng, Beijing, China