Shahe Detention Centre, Guangzhou, Guangdong

Liu Yumei

Address: Shahe Detention Centre Guangzhou