Songjiang Women’s Prison, Shanghai

Li Lin Lin

Address: Songjiang Women's Prison, Shanghai