The Railway Central Hospital, Urumqi, Xinjiang

Enver Tohti

Address: The Railway Central Hospital, Urumqi, Xinjiang, China